top of page

Microsoft Dynamics 365 Sales και Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP: καλύτερα μαζί!

Έγινε ενημέρωση: 4 ΙανΤο σημερινό ασταθές και ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί ταχύτητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Παρότι λέμε συχνά ότι στην πληροφορική "τίποτα δεν είναι αδύνατο", η διασύνδεση των βασικών πληροφοριακών συστημάτων μιας επιχείρησης αποτελεί όχι μόνο ζητούμενο, αλλά συχνά συνιστά και μεγάλη πρόκληση.

Η συνδυαστική χρήση του Microsoft Dynamics 365 Sales (πρώην Dynamics 365 CRM) και του Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP αποτελεί μια πανίσχυρη τεχνολογική εφαρμογή, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες  επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αναζητούν ενοποιημένες λύσεις. Ας δούμε αναλυτικά γιατί αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αλλάξει θεαματικά το επίπεδο των επιχειρήσεων:


  1. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Επιχειρηματικών Διαδικασιών:


   - Η  ενοποίηση του Dynamics 365 Sales και του Business Central προσφέρει μια καθολική λύση, που επιτυγχάνει την απλούστευση των επιχειρησιακών διαδικασιών από τις αρχικές φάσεις των πωλήσεων (διαχείριση leads και ευκαιριών) έως την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών  και το reporting.

   - Το integration αυτό  μειώνει σημαντικά τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων (manual data entry), εξασφαλίζοντας έτσι μια ομαλή ροή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης.


2. Ενοποίηση και Αυτοματοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών:


   - Φανταστείτε το σενάριο όπου μια επιτυχημένη πώληση στο CRM μετατρέπεται αυτόματα από το Dynamics 365 Sales σε παραγγελία πωλήσεων ή ενεργοποιεί σχετικές λειτουργίες εντός του ERP, παρέχοντας μια ομαλή μετάβαση από τις πωλήσεις στο τμήμα operations.

   - Η αυτοματοποίηση αυτή εξοικονομεί χρόνο, εξασφαλίζει την συνέχεια στην ροή  δεδομένων και αναβαθμίζει το επίπεδο των  υπηρεσιών της επιχείρησης προς τους πελάτες της.


Dynamics 365 Connection Setup
Dynamics 365

Dynamics 365 Connection Setup
Dynamics 365


3. Λύσεις SaaS με Αυξανόμενες Δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης:


   - Τόσο το Dynamics 365 CRM όσο και το Business Central, ως Cloud-based λύσεις SaaS, προσφέρουν προσβασιμότητα, μείωση κόστους και επεκτασιμότητα, προσαρμοζόμενες ιδανικά στις ανάγκες των ΜΜΕ.

   - Η ενσωμάτωση των λειτουργιών της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) , όπως το Copilot, του "συμπλοηγού" που χρησιμοποιεί την τεχνολογία της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) για να βοηθήσει τους εργαζόμενους να εκτελούν καλύτερα και πιο γρήγορα τα καθήκοντά τους. Έτσι για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στις πωλήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν γλωσσικές εντολές για να αποκτήσουν πληροφορίες και συστάσεις που σχετίζονται με τους δυνητικούς πελάτες (leads) και τις ευκαιρίες τους (opportunities).

Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις, να κάνουν προγνωστική ανάλυση (φανταστείτε το σενάριο σχεδιασμού αποθεμάτων με AI)  και αυτοματοποίηση διαδικασιών, ενισχύοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

4. Κεντρικός  Κόμβος Δεδομένων για Reporting:


   - Ξεπερνώντας το εμπόδιο της διασποράς δεδομένων, η συνδυαστική χρήση των Dynamics 365 Sales και Business Central λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος δεδομένων, αφού και τα δύο συστήματα μοιράζονται ένα κοινό back end, το Microsoft Dataverse.

   - Αυτό το κοινό back end  απλοποιεί το reporting  και την ανάλυση, προσφέροντας ολιστική εικόνα της απόδοσης της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο ακριβείς προβλέψεις και στρατηγικό σχεδιασμό.


5. Προσαρμοστικότητα σε Διάφορους Κλάδους:


   - Η ευελιξία που προσφέρει το Dynamics 365 εξυπηρετεί τις ξεχωριστές ανάγκες διαφόρων κλάδων, προσαρμόζοντας απρόσκοπτα γλώσσα, διαδικασίες και πρότυπα συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας την επιτυχία ανεξαρτήτως κλάδου.


Συνεργασία εντός του Οικοσυστήματος της Microsoft:

   - Η επιλογή του Microsoft Dynamics 365 Sales και του Business Central σημαίνει την αποδοχή ενός διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος. Αυτή η ενσωμάτωση συνδέεται αρμονικά με εργαλεία όπως το Power Apps για την προσαρμοσμένη ανάπτυξη εφαρμογών, το Microsoft 365 για την παραγωγικότητα και το Power BI για προηγμένο reporting.

   - Η ολοκληρωμένη σουίτα εργαλείων και τεχνολογιών εντός του οικοσυστήματος της Microsoft εξοπλίζει τις επιχειρήσεις για να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στο ψηφιακό τοπίο. Παράλληλα, αυτό το εξ' ορισμού άρτια διασυνδεδεμένο οικοσύστημα, δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μην αναλώσουν πολύτιμους πόρους για διασύνδεση, αλλά να επικεντρωθούν στην κύρια δραστηριότητα τους.


Συμπέρασμα:


Η χρήση του Microsoft Dynamics 365 Sales μαζί με το Business Central ERP προσφέρει μια καθολική, προσαρμόσιμη και ισχυρή λύση για τις ΜΜΕ. Αυτός ο συνδυασμός βελτιώνει τις επιχειρησιακές διαδικασίες, υποστηρίζει την επεκτασιμότητα, ενσωματώνει δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, συγκεντρώνει δεδομένα για ενημερωμένες αποφάσεις, υποστηρίζει διάφορους κλάδους και συνεργάζεται αρμονικά με το ευρύτερο οικοσύστημα της Microsoft. Αξιοποιώντας αυτόν τον ισχυρό συνδυασμό, οι επιχειρήσεις μπορούν να απλοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να θέσουν τις βάσεις για μια συνεχή ανάπτυξη και επιτυχία σε ένα δυναμικό τεχνολογικό περιβάλλον.76 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page